#ffffff white

HEX

ff

ff

ff

RGB

255

255

255

CMYK

0

0

0

0

Border bottom is 1px, solid, #ffffff.

Border bottom is 2px, solid, #ffffff.

Border bottom is 3px, solid, #ffffff.

Red value is 255.

Green value is 255.

Blue value is 255.

Cyan value is 0.

Magenta value is 0.

Yellow value is 0.

#ffffff #ffffff #ffffff #ffffff #ffffff #ffffff #ffffff #ffffff #ffffff #ffffff #ffffff
#ffffff #e5e5e5 #cccccc #b2b2b2 #999999 #7f7f7f #666666 #4c4c4c #333333 #191919 #000000
#ffffff #ffe5e5 #ffcccc #ffb2b2 #ff9999 #ff7f7f #ff6666 #ff4c4c #ff3333 #ff1919 #ff0000
#ffffff #e5ffe5 #ccffcc #b2ffb2 #99ff99 #7fff7f #66ff66 #4cff4c #33ff33 #19ff19 #00ff00
#ffffff #e5e5ff #ccccff #b2b2ff #9999ff #7f7fff #6666ff #4c4cff #3333ff #1919ff #0000ff
#ffffff #ffffe5 #ffffcc #ffffb2 #ffff99 #ffff7f #ffff66 #ffff4c #ffff33 #ffff19 #ffff00
#ffffff #ffe5ff #ffccff #ffb2ff #ff99ff #ff7fff #ff66ff #ff4cff #ff33ff #ff19ff #ff00ff
#ffffff #e5ffff #ccffff #b2ffff #99ffff #7fffff #66ffff #4cffff #33ffff #19ffff #00ffff
Complementary Color: #ffffff

Font size is 16px, #ffffff.

Font size is 20px, #ffffff.

Font size is 24px, #ffffff.

Border left is 1px, solid, #ffffff .

Border left is 2px, solid, #ffffff .

Border left is 3px, solid, #ffffff .